Рясне-Руський ліцей

Львівської

міської ради

Організація методичної роботи в школі

 

      Методична робота – це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи вчителів.

    У нашій школі вона спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя; збагачення розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток особистості.

  Основними складовими  роботи школи є такі напрями і аспекти як: методична робота, система навчання, система виховання.

Оптимальна модель методичної роботи  забезпечує:

-         якісно новий, вищий рівень професійного зростання вчителя;

-         формування і збагачення його педагогічної культури;

-         продукування нових педагогічних ідей і технологій;

-         трансформування у педагогічну практику педагогічного досвіду.

    Методична робота  є систематичною, цілеспрямованою, науково-методичні проблеми вибираються   педагогічним колективом методом діагностики, тестуванням, обговоренням,  існує орієнтація на кінцевий результат.

Структура методичної роботи на навчальний рік визначається керівником закладу на основі такого алгоритму:

-         вивчається рівень професійної компетентності педагогічних працівників;

-         визначаються  актуальні проблеми для школи та встановлюються їх пріоритети;

-         уточнюються цілі і завдання методичної роботи, прогнозуються її результати;

-         виокремлюються проблеми для кожного вчителя та методичних формувань;

-         визначається тематика змісту методичної роботи, її джерела та пріоритети;

-         визначаються основні форми методичної роботи;

-         колективно обговорюється структура методичної роботи на засіданнях шкільної методичної ради, педагогічній раді.

Структура методичної роботи в   школі   забезпечує:

• формування висококваліфікованих педагогічних колективів з високим рівнем творчості;

• диференціацію роботи з педагогічними кадрами;

• індивідуальний підхід до роботи з вчителями;

• впровадження інноваційних технологій;

• роботу з молодими вчителями;

• оптимальність методичного навантаження вчителя;

• раціональний розподіл робочого часу педагога;

• скоординованість усіх форм та методичних заходів.

       При виборі змісту методичної роботи в  школі організатори шкільної методичної служби керуються такими основними джерелами:

державними та нормативними документами ;

забезпечення тісної співпраці з районними методичними кабінетами, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями;

інструктивно-методичними документами МОН України;

 державними стандартами;

новими навчальними програмами, посібниками, підручниками;

досягненнями психолого-педагогічної науки;

матеріалами про педагогічний досвід;

дані конкретного аналізу стану навчально-виховного процесу;

науково-методичними посібниками, методичними рекомендаціями;

 матеріалами методичних вісників, фахових журналів;

рекомендаціями серпневих нарад педагогічних працівників району.

Регламент роботи

Рясне-Руського НВК

"ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ"

на 2020-2021 навчальний рік